خبرها

اخبار

خبرها

 ها:دمکراتها را جمهوریخواهان نتیجه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نتیجه نظرسنجی ها:دمکراتها اکثریت مجلس نمایندگان و جمهوریخواهان اکثریت سنا را به دست آوردند
  • Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای yakhbandan.ir محفوظ است
    طراحی و اجرا:yakhbandan.ir