فال حافظ

فال حافظ

درخت دوستي بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتي به عزت باش با رندان
شب صحبت غنيمت دان که بعد از روزگار ما
عماري دار ليلي را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه اي دل وگرنه اين چمن هر سال
خدا را چون دل ريشم قراري بست با زلفت
در اين باغ از خدا خواهد دگر پيرانه سر حافظ
نهال دشمني برکن که رنج بي شمار آرد
که درد سر کشي جانا گرت مستي خمار آرد
بسي گردش کند گردون بسي ليل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما لعل نوشين را که زودش باقرار آرد
نشيند بر لب جويي و سروي در کنار آرد

تعبیر فال : زندگی را سهل و آسان بگیر. دوستان خود را فراموش نکن و تکبر و خودپسندی را رها کن. با دوستان با مروت و مهربانی رفتار کن. از طعنه و سرزنش دوستان بپرهیز.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای yakhbandan.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:yakhbandan.ir