فال حافظ

فال حافظ

ساقي بيا که شد قدح لاله پر ز مي
بگذر ز کبر و ناز که ديده ست روزگار
هشيار شو که مرغ چمن مست گشت هان
خوش نازکانه مي چمي اي شاخ نوبهار
بر مهر چرخ و شيوه او اعتماد نيست
فردا شراب کوثر و حور از براي ماست
باد صبا ز عهد صبي ياد مي دهد
حشمت مبين و سلطنت گل که بسپرد
درده به ياد حاتم طي جام يک مني
زان مي که داد حسن و لطافت به ارغوان
مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
حافظ حديث سحرفريب خوشت رسيد
طامات تا به چند و خرافات تا به کي
چين قباي قيصر و طرف کلاه کي
بيدار شو که خواب عدم در پي است هي
کآشفتگي مبادت از آشوب باد دي
اي واي بر کسي که شد ايمن ز مکر وي
و امروز نيز ساقي مه روي و جام مي
جان دارويي که غم ببرد درده اي صبي
فراش باد هر ورقش را به زير پي
تا نامه سياه بخيلان کنيم طي
بيرون فکند لطف مزاج از رخش به خوي
استاده است سرو و کمر بسته است ني
تا حد مصر و چين و به اطراف روم و ري

تعبیر فال : زندگی فراز و نشیب بسیار دارد. بهتر است که قدر لحظات با ارزش عمر را بدانی و از آن به خوبی استفاده کنی. به قدرت و جلال خود، مغرور نباش. با دوستان و خانواده ی خود مهربان باش و غرور و خودپسندی را رها کن. دوران ناکامی هم مانند دوران خوش زندگی نا پایدار و فانی است. به خداوند ایمان داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای yakhbandan.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:yakhbandan.ir