فال حافظ

فال حافظ

چو آفتاب مي از مشرق پياله برآيد
نسيم در سر گل بشکند کلاله سنبل
حکايت شب هجران نه آن حکايت حاليست
ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت
به سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود
گرت چو نوح نبي صبر هست در غم طوفان
نسيم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز باغ عارض ساقي هزار لاله برآيد
چو از ميان چمن بوي آن کلاله برآيد
که شمه اي ز بيانش به صد رساله برآيد
که بي ملالت صد غصه يک نواله برآيد
خيال باشد کاين کار بي حواله برآيد
بلا بگردد و کام هزارساله برآيد
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآيد

تعبیر فال : صبر و تحمل سختی ها، تو را به آرزویت خواهد رساند. به زودی به هدف خود خواهی رسید. فقط کمی صبر کن و به خداوند توکل کن و از دوستان مشفق و با تجربه کمک بگیر.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.